Ukázka osobního horoskopu 1

Valerie

Jedná se o osobnost, která se projevuje jako extrovert. Její život a skutky jsou viditelné, pohybuje se a tráví více času venku mimo svůj domov. Nevystačí si sama se sebou. To co vidí a zažívá, může potom zpětně zpracovávat a přemýšlet nad tím. Potřebuje společnost a zejména přítomnost někoho dalšího. Bez partnerství trpí, v osobním i profesním životě se vše odvíjí od druhého člověka nebo druhých lidí. Je spíše klidná, praktická, opatrná, dává přednost jistotě před rozletem, práci před zábavou, je vytrvalá. Někdy může působit poněkud těžkopádně. Důležité je pro ni smyslové vnímání, fyzický kontakt a blízkost partnera. Není příliš pohyblivá, rychlost její reakce bývá zpomalená. Používá zdravý selský rozum, je požitkářka, má ráda pohodlíčko a komfort. Naopak nemá ráda rychlý pohyb a změny. Delší dobu trvá, než se naštve, ale pak to stojí za to. Chce vidět výsledky své práce.

Co se týče jejího citového života, potřebuje stabilitu, inklinuje k domu a pevnému zázemí. Ve vztazích hledá citovou jistotu a komfort, proto ze vztahu většinou neodchází. Má vyvinuté smysly, ráda dobré věci na fyzické úrovni, jako dobré jídlo, teplou náruč, pocit hojnosti a bezpečí. Může mít sklony k tloustnutí, majetnické sklony a může být žárlivá. Do nových věcí se pouští pomalu a opatrně. Pokud již jednou pozná něco, co jí vyhovuje, tak si to navždy uchovává. Touží po stabilním vztahu, je pro udržení rodiny. Bývá naladěná podle toho, kdo se vedle ní nachází. Často se nechává ovlivňovat a vychylovat okolím, zejména lidmi, kteří jsou v její bezprostřední blízkosti a se kterými má citový kontakt. Zároveň je také více schopná citový kontakt navazovat. Druzí lidé budou ovlivňovat její rozpoložení, budou mít vliv i na její špatnou či dobrou náladu. Potřebovala mít partnerský vztah již od dětství, kdy mohl partnera nahrazovat rodič, sourozenec nebo blízký kamarád. Od těchto lidí potom očekávala odezvu na své jednání, na to zda věci dělá dobře. Její pocit volnosti a svobody bude rovněž ovlivněn citovými zážitky podle toho, s kým právě je a co k tomuto člověku cítí nebo co s ním zažívá. Podle toho může pociťovat radost a štěstí nebo naopak stres a úzkost. Druzí lidé velmi ovlivňují to, zdali je právě statečná nebo zbabělá, zda je na vrcholu blaha nebo se naopak cítí pod psa.

Vzhledem k tomu že je narozená za novoluní, Slunce zesiluje emoce, které jsou potom teplejší a vřelejší. Citový život je silnější a jedinec vnímá pocity spojené sám se sebou. Přináší s sebou jistou citovou bohatost, ale zároveň určitou slabost a zranitelnost. Lidé narození za novoluní dozrávají psychicky později. Jejich emotivní prožívání a často i přehánění mívá dramatický nádech. Proměny nálad jsou náročné často i pro ně samotné. Pokud se jich někdo emočně dotkne, musí emoce ventilovat. Často tak mohou činit pláčem, křikem, smíchem a podobně. To s sebou nese riziko, že mohou být uzavřeni v emocích, se kterými si neví rady a mnohdy si s nimi neví rady ani okolí. Pozor tedy na riziko hysterického chování, dětského trucování a především vztahovačnost a sebelítost. Často se u nich může objevit fyzická, psychická a rovněž i emocionální nezralost. Zda dokáže reagovat na potřeby partnera a je tak i tak ohleduplnější nebo na potřeby druhého člověka reagovat není schopna vůbec, záleží především na jejím osobním rozvoji. Vůči partnerovi může uplatňovat určité mateřské a ochranitelské rysy nebo naopak sama vyžadovat pečujícího partnera, díky kterému získává pocit bezpečí a pohody. Na druhou stranu při hádkách může mít sklon k neustálému návratu do minulosti a vyčítání toho, co bylo kdysi dávno, neustálému opakování věcí, které byly už stokrát probrány. Je možné, že pro ni bude těžké zpracovat své zážitky a přiznat vlastní podíl na tom, co se případně nepovedlo. Její klidná, vytrvalá, ale také pasivní aktivita je rovněž podřízena citovým podmětům podle nálad, které se mohou střídat. Potom v dobrém rozpoložení ráda pracuje pro druhé. Bohužel snadno dojde ke změně nálady a může následovat podráždění. Podle nálady a situace v rodině si rovněž může měnit ne příliš pevně nastavená pravidla.

Někdy se může stát, že jí chybí adekvátní reakce na stres nebo změnu a ona zůstává němá v úžasu nebo naopak citově nezúčastněná v situaci, když se vedle ní odehrávají zásadní životní zlomy a kdy by měla pohotově reagovat na situaci, která se jí citově dotýká. Její skutečný nebo zdánlivý citový chlad, by mohl způsobit narušení vazeb k nejbližším lidem. Objevují se u ní silné emoce na překvapující a nečekané události.

Rovněž ascendent ve štíru ukazuje na její emotivní přístup k životu. Subjektivně silně vnímá nespravedlnost ve světě. Často může být podezíravá, kritická a dokáže se dozvědět i to, co se neříká. Rozhodně má svoje tajemství. Přestože může být upovídaná, nedává najevo, co se odehrává v jejím nitru, protože by tak poskytla ostatním nad sebou moc. Někdy se může chovat i tajuplně a povzneseně. Každý člověk má své temné stránky i špatné vlastnosti: zlost, hněv, vztek, výbušnost, hrubost, žárlivosti, chamtivost.Pro člověka s ascendentem ve štíru je však naprosto nezbytné, si tyto temné stránky své osobnosti přiznat a vynést je na světlo. Poučit se z nich, případně přetvořit do něčeho konstruktivního. Tito lidé však mohou vzdorovat nejen takzvaným nižším tělesným pudům, ale i pozitivním impulsům, jako je například touha rozvinout vyšší schopnosti. Mohou mít strach stát se člověkem, jakého v sobě tuší ve svých lepších okamžicích. Všechny změny nás svým způsobem děsí, protože ohrožují to, co důvěrně známe. Může se stát, že část bytosti zoufale touží po dalším růstu, zatímco druhá mobilizuje všechny síly na obranu proti tomu, co se jeví jako nebezpečí. Pokud by si tito lidé svůj strach či stinné stránky nepřiznali, důsledky by mohly být katastrofální. Budou-li potlačovány, mohou otrávit buď jejich vlastní nitro a obrátí se dovnitř v podobě sebeničivých tendencí. Nebo může docházet k hromadění vnitřního napětí a pak musí zákonitě dojít k výbuchu, uvolnění energie, což znamená, že se může obrátit navenek v podobě ničivých útoku vůči druhým lidem. Rovněž je zde riziko, že se s destruktivitou setkáme jako s vnější silou a nevědomě vyprovokujeme k takovému chování jiného člověka. I proto bychom bolest, kterou musíme projít, abychom si všechny tyto temné stránky přiznali, měli podstoupit. Každá takováto podstoupená bolest následně vede k obnově života a znovuzrození.

V jejím horoskopu se objevují dva naprosto rozdílné přístupy, vlastnosti i rozdílné citové vnímání. Tato rozpolcenost významným způsobem ovlivňuje její život a především vztahy. A to jak vztahy partnerské, na principu vztah Ty a já, které jsou pro ní naprosto stěžejní, tak zároveň vztahy přátelské, případně pracovní.

Na jednu stranu bytostně touží s někým být, ztotožnit se s ním a prožívat s ním všechno dobré i zlé. Může se tak stát nepříliš samostatnou, pasivní a závislou na druhých osobách. Mohla by mít potíže rozhodovat se sama za sebe. V přítomnosti druhého ožívá, a proto stále vyhledává společnost. Bude preferovat menší okruh známých a ve vztazích bude věrná a pro partnera velmi vstřícná, ohleduplná a spolupracující, v mnohém se dokáže přizpůsobit. V přítomnosti dominantního člověka by mohlo hrozit, že ztratí sama sebe a bude dělat pouze to, co vyhovuje druhému. Výhodné by bylo najít partnera, který naopak posílí její sebevědomí, aby se naučila myslet více na sebe. Svůj život bude chtít prožít s jedním člověkem. V případě že se vztah nevyvede, může být rozchod a samota velkou šancí pro to, aby konečně nalezla sama sebe. Bez potíží zvládá úlohu jak ženy, tak i muže, má pochopení pro roli partnera, více mu rozumí, je klidnější, vyváženější, lépe ustojí partnerské krize.

Na druhou stranu si velmi dobře uvědomuje, že v ní dříme silná a úspěšná osobnost, která by si chtěla jít za svým a dělat si co chce, bez ohledu na druhé. Je originální, vynalézavá, se spoustou nových nápadů a myšlenek a touží mít určitou míru osobní svobody. Ústředním tématem jejího života tedy bude to, zda upřednostnit sebe nebo toho druhého. Někdy dokáže nalézt potřebnou rovnováhu, jindy se to v ní bude mlít a nebude vědět čemu dát přednost. V tomto případě by potom mohla ze vztahu utéct, ukončit ho ze dne na den.

V životě pravděpodobně bude zažívat velké zvraty. Svým způsobem potřebuje volnost a vzrušení, život tak může být jako na houpačce. Po delší pauze klidu se může objevit náhlé a překvapivé řešení. Situace často zdánlivě bezdůvodně může řešit velmi dramatickým ostrým řezem. Tyto změny však může vnímat negativně a může se jich bát či být doslova paralyzována. Nedokáže na situaci okamžitě reagovat a delší dobu může nechávat věci běžet ve starých kolejích. Než se odhodlá k nějakému činu, bude dlouho váhat. O to větší bude pro druhé překvapení, když změnu skutečně udělá. Potřebuje obecně větší míru osobní volnosti a svobody. Přesto dříve nebo později vždy nakonec udělá to, co sama chce. Ze situace nebo vztahů, ve kterých by byla příliš vázána nebo omezována (například pro žárlivost partnera) bude samozřejmě odcházet také. Může se stát, že se jí změny dějí zdánlivě bez jejího přičinění. To znamená, že udělá tuto změnu za ni někdo jiný, například její partner, který ji opustí nebo zaměstnavatel, který ji vyhodí z práce. Obecně je proto lepší, když se zodpovědnosti za svůj život zhostí sama, než když ke změnám dojde vlivem vnějších okolností. Je téměř jisté, že se v jejím životě budou střídat období úspěchů a prosperity s neúspěchem. Období kdy se sama bude cítit velmi dobře a bude si vědoma své vlastní síly a možností s obdobími pasivity, bezmocnosti a pocity neštěstí. Pokud bude ochotná si na tento rytmus zvyknout, může jí to naučit větší houževnatosti.

Myšlení má praktické, vždy přemýšlí, co jí to přinese. Potřebuje delší čas k pochopení, ale poznatky si uchovává mnohem déle. Je zde menší ochota změnit názor nebo zaběhaný způsob myšlení. Ráda přemýšlí nad užitečnými věcmi, má šikovné ruce, zajímá se především o práce s přírodními materiály. Věci si nejdříve řádně promyslí a teprve potom jedná. Je uvážlivá, má dobrou schopnost domluvit se s lidmi. Poradí si prakticky s každým problémem, lépe si pamatuje to, co si může zažít a ohmatat. Může se objevit potřeba dozvídat se stále něco nového. Duševně svěží může být až do stáří. Intelektuální stimulace hledá kolem sebe, ráda si povídá s ostatními lidmi. Vhodné je najít si koníčky či zaměstnání, kde bude ve styku s lidmi. Někdy může více stranit tomu, vedle koho se právě nachází. Pokud nemá partnera, se kterým by mohla sdílet svůj duševní život, musí si najít alespoň přítele nebo kamarádku. Nesnáší nudu a samotu. Pokud není příliš zahleděná sama do sebe, může se o svých blízkých dozvědět více, než vědí oni sami. Dokáže z lidí vytáhnout informace. Může se zajímat o tajemno nebo psychologii. Je pomalejší, pohybově opatrnější, ale i pomaleji a uvážlivě myslí. Větší opatrnost, důslednost a schopnost systematicky myslet i pracovat, jí mohou pomoci uspět v určitém oboru, který ji opravdu zajímá. Podmínkou je však důsledná práce na studiu tohoto oboru. Díky těmto vlastnostem ji lidé respektují a může nastoupit na vyšší pracovní pozice. Její identita může částečně záviset na kariéře a výsledcích, dosahovaných při výkonu povolání. V zaměstnání chce na odiv vystavovat svoje vlastnosti a touží být obdivována, v podstatě je pro ni důležité, aby ve svém povolání byla úspěšná. Pokud by nedosáhla potřebného postavení, mohla by mít pocit naprostého ztroskotání a znevážení. Byla by ráda, aby ji ostatní viděli jako skvělou, inteligentní a schopnou pracovnici. Je pyšná na to, že svoji práci vykonává vzorně a přesně. Může se uplatnit v zaměstnání, které vyžaduje velkou zručnost.

Přestože jsou vztahy nesporně jedním z největších témat jejího horoskopu, nedokáže si je užít tak, jak bych si představovala. Někdy je přivedena do konfrontace láska a zábava se zásadami člověka, požitky do kontrastu se zodpovědností. Někdy je člověk nucen zábavu nebo vztahy omezit kvůli jiným povinnostem. Může se stát, že se nedokáže intenzivně vychutnávat příjemné stránky života, těšit se, radovat a také milovat v situacích, kdy se jiní radují a miluji naplno. Ve vztazích má na partnera velké nároky, ze kterých nedokáže slevit. Potom se může cítit zklamaná. Někdy může nastat rozpolcenost mezi radostí a fyzickou aktivitou člověka. Buď se cítí potěšena, ale přitom je pasivní a neprojeví zájem, nebo se naopak sblíží bez skutečného zájmu, ale navázaný vztah ji netěší. Mnohdy může být také nespokojená s vlastními činy a výsledkem své práce. Z toho co dělá, nemusí mít vždy radost a na výsledku je to znát. Pokud již má z něčeho radost, tak z naprosto běžných záležitostí. Může ji bavit uklízet a starat se o druhé. Má ráda, aby ona sama, ale i prostředí a lidé kolem ní byli krásně upravení a šťastní. Mohla by ji bavit práce na zahradě. Mnohdy je také nucená vyhovovat přáním druhých a vzdát se svých vlastních záměrů. Často si může partnera idealizovat a zbožňovat ho na dálku. Může mít dojem, že ji partneři potřebují a ona je může svojí láskou vysvobodit a spasit. Nebo naopak očekává ona spásu od partnera. Může být silně přitahována k cizincům nebo k lidem, kteří vynikají širokým rozhledem v některém oboru.

Co se týče majetku, mohou přicházet často rozporuplné výsledky. Je možné, že bude bohatá a materiálně zajištěná. Stejně tak se však může dostat do situace, kdy přijde o poslední korunu. Mohlo by se stát, že ve finančních záležitostech bude spoléhat na silnějšího partnera nebo společníka. Je zde riziko, že bude okradena, případně budou její peníze zpronevěřeny. Cizí majetek může považovat za vlastní, stejně tak i ten tvůj je schopna rozdat nebo rozdělit mezi ty, kteří ho potřebují více. To co nabyla, může zkrátka také pozbýt. Každopádně touží po tom být materiálně zajištěna. Důležité je pro ni hodnotový systém, který se váže na její filosofické nebo náboženské přesvědčení. Rovněž se bude cítit bezpečně, pokud bude svobodná, pokud se bude moci zvednout a odejít. Ráda dává životu praktický smysl. Rovněž se může vztahovat k majetkové sféře, k penězům, hodnotám a zdrojům majetku, kterých bude chtít dosáhnout vlastními silami. Může trpět pocity existenční nezajištěnosti, i když bude mít finančních prostředků dostatek.

Z karmického hlediska je jejím úkolem nalézt sama sebe, nebýt ve svém životě příliš závislá na ostatních. V rámci svého osobního růstu by se měla vyrovnat se svými temnějšími stránkami a získat větší nadhled a osobní svobodu. Vzhledem k tomu, že ji během života potkají různé životní zvraty, měla by se snažit vnímat je pozitivně, nejen jako konec něčeho starého, ale zároveň jako vznik něčeho nového lepšího.