ASTROTERAPIE

Jak vypadá návštěva u astroterapeuta?

Především je nutné uvědomit si, že pokud se bude jednat skutečně o astroterapii, uskuteční se nejen jedna, ale hned několik návštěv. Proto by bylo vhodné rozlišit návštěvu první, která se od těch ostatních bude lišit a návštěvy následné. Ale některé věci je nutné udělat ještě před samotnou návštěvou.

Před návštěvou - Jakým způsobem zjistit přesný čas narození?

Před návštěvou je nutné poskytnout astroterapeutovi přesný čas narození (tj. datum, hodinu a minutu narození - odchylka maximálně 15 minut), místo narození a místo trvalého bydliště (respektive nejčastějšího pobytu). Pokud neznáme přesný čas narození je nutné ho zjistit. Nejlepším způsobem je zeptat se rodičů, případně jiného příbuzného, který byl při narození přítomen. Pokud si rodiče čas nepamatují (někdy je dobré zjistit i čas přibližný - např. večer, ráno, kolem oběda, dopoledne, odpoledne) nebo již nežijí, je možné se obrátit přímo na porodnice (porodopisy se archivují zhruba od roku 1945). Další možností je obrátit se na obvodního (případně dětského) lékaře, zda čas narození není uveden ve Vašem chorobopisu. Čas narození lze nalézt i v některých matrikách, nejedná se ovšem o povinný údaj.

Co ale dělat v případě, že se nepodaří zjistit přesný čas narození? V tomto případě existují dvě varianty, buď vůbec netušíte v kterou denní (či noční) dobu jste se narodili nebo dokážete čas určit alespoň přibližně (např. mezi 5 a 7 hodinou ranní). Pokud známe alespoň přibližný čas narození, lze provést rektifikaci horoskopu (tj. zpřesnění času narození). Zpřesnění lze provést na základě dat významných životních událostí (tj. těch, které se Vám vryly do paměti a  významně ovlivnily Vaše životy). Jedná se především o životní události typu narození dětí, smrt rodičů, dětí nebo osob citově spřízněných, významné změny bydliště. Dále o události vztahové např. svatby, rozvody, setkání a rozchody s životními partnery. Neméně důležité jsou i události zdravotní - úrazy, počátky vážných onemocnění, závažné zdravotní zákroky. A rovněž okolnosti související se vzděláním a kariérou - začátek a ukončení náročného studia, nástup do dlouhodobého pracovního procesu, začátek podnikání, významný karierní postup. Zpřesnění času tímto způsobem lze pouze u osob, které již takovéto životní události zažily (měly by předložit nejlépe 8 až 12 dat různých událostí). Většinou se jedná o osoby starší. 

Pokud se Vám nepodaří získat ani přibližný čas narození (jedná se rovněž především o starší ročníky) je možné získat jej na základě pohovoru. Otázky, které Vám bude astroterapeut klást, budou zjišťovat určité Vaše charakterové znaky, chování a Vaše životní názory a postoje. Je třeba na ně odpovídat upřímně a pravdivě. Po získání přibližného času narození touto metodou je nutné opět provést rektifikaci horoskopu na základě životních událostí.

Návštěva první

První návštěva trvá něco mezi jednou a dvěma hodinami (dle potřeby klienta). Při této návštěvě probere astroterapeut s klientem jeho nativní horoskop.