AUTOMATICKÁ KRESBA

S automatickou kresbou jsem se poprvé setkala u paní Léčitelky s velkým L (a širokým srdcem) od nás z vesnice. Nebudu Vás unavovat vyprávěním o mých zdravotních problémech, ale do měsíce po návratu od ní jsem byla jako rybička (a to přestože jsem během roku předtím oběhla několik doktorů různých specializací - bez výsledku). Ale to, co mě zaujalo především, byla metoda automatické kresby. Používala ji nejen na stanovení zdravotní diagnózy, ale i na kresbu mezilidských vztahů, na zjištění stavu čaker svých klientů, na tvorbu "ochranného štítu", pokud na klienty někdo vysílal negativní energii . Dokázala zjistit i to, kdo negativní energii vysílá a kdo nikoliv, komu můžete věřit a komu ne, kdo vám pomáhá a kdo škodí. Chodívala jsem k ní potom pravidelně a vždy jsem se vracela jako znovuzrozená, nabitá novou životní energií.

Když potom vážně onemocněla, nezbylo mně nic jiného než si pomoci sama. A právě v této době mě moje dobrá kamarádka přivedla na myšlenku, že bychom spolu navštěvovaly kurzy automatické kresby paní Aleny Bratkové. Je to již řada let, ale přesto stále žasnu nad tím, jak je tento nástroj užitečný a účinný a neustále se snažím jej zdokonalovat a rozšířovat způsoby jeho využití.

V rámci Automatické kresby nabízím tyto služby:

  • zjištění stavu jednotlivých čaker a jejich případné otevření
  • zjištění "kvality" vztahu (sympatie, antipatie, ohrožení, manipulace ...) a to i na úrovni jednotlivých čaker (především u partnerů či potencionálních partnerů i odpovědi  na otázky: jde mu pouze o peníze, o sex, má mě rád, je mu se mnou dobře, ...)
  • přerušení negativních emocionálních vazeb (tyto negativní vazby vznikají i mezi nejbližšími osobami a v zájmu osobního růstu zúčastněných stran je vhodné je odstranit či omezit - pozitivní vazby samosřejmě zůstávají neporušeny), jedná se předevších o strachy, závislosti, nezdravé připoutání, nepřiměřenou zodpovědnost za životy druhých lidí apod. Velmi vhodné v případě profesí, kde dochází k individuální práci s klienty (sociální pracovník, psycholog, pedagog, kněz, léčitel, lékař, zdravotní sestra, a jiné) a to především z důvodu omezení vlivu těchto negativních vazeb na jejich zdraví, případně osobní život a zachování objektivity.
  • vytvoření ochrany proti negativní energii vysílané jinými lidmi (vyslat negativní energii lze pouhopouhou zlou myšlenkou, ale i slovem nebo činem a jsou klienti, kteří jsou na tuto energii mimořádně citliví - může se projevit nejen v jejich psychické nepohodě, ale vyústit i ve vážné zdravotní problémy)
  • vytvoření ochrany proti manipulativnímu jednání ze strany jiných osob (někteří lidé snadno podléhají manipulaci ostatních osob - jsou velmi poddajní, u těchto lidí je vhodné alespoň v době, kdy se snaží dospět k nějakému závažnému rozhodnutí vytvořit ochranu, aby měli jistotu, že rozhodnutí je opravdu jejich vlastní neovlivněné někým jiným)
  • určení a přesné pojmenování problémů, které klienta (případně jeho blízké) tíží a pomoc s jejich řešením
  • zdravotní diagnostika (spíše v obecné rovině)
  • a další

                                          Jak vlastně automatická kresba funguje?

Při interpretaci automatické kresby je nutné si uvědomit, že tato metoda není způsobem předpovídání budoucnosti a nelze s její pomocí zjistit, jak ta která konkrétní situace dopadne. Ukáže nám ovšem současnou úroveň energií, tj. jak v tuto chvíli který člověk přemýšlí, v čem spatřuje svůj problém, co ho tíží, jaké má plány do budoucna atd. A protože většina lidí svoje názory, postoje, myšlenky a plány nemění ze dne na den, lze obecně předpokládat, že se energie nebudou měnit ani v blízké budoucnosti.

Ovšem existují i výjimky. Například situace, kdy člověk opravdu neví a zvažuje několik variant (například uvažuje o rozvodu a staví si proti sobě pro a proti), zjistí dodatečně informace a původní rozhodnutí přehodnotí (změní), je obecně nerozhodný (např. narozený ve znamení Vah), případně může být v daném období duševně nevyrovnaný či snadno ovlivnitelný (může s ním manipulovat někdo jiný)  - potom je možné, že se energie rychle mění. V praxi by to fungovalo tak, že bychom pomocí automatické kresby získali nějakou informaci v pondělí a úplně jinou informaci v úterý, případně jinou informaci ráno (když je člověk např. v práci a ovlivňují ho kolegové) a jinou večer (když je sám doma a je mu smutno). Právě z tohoto důvodu je nezbytné brát získanou informaci pouze jako aktuální stav, který se může měnit.