Ukázka dětského horoskopu 

Rozárka

Foto je pouze ilustrační
Foto je pouze ilustrační

Rozárka je už jenom podle jména vznešená princezna, která si dovede lidi kolem sebe získat. Navenek může působit velmi ženským dojmem, ale uvnitř se skrývá bojovnice, která dokáže soupeřit i s muži. Jako správná budoucí vládkyně se brzy naučí vyvážit svoji svobodu a zodpovědnost, kterou má vůči svému království. Bohužel občas něco přehlédne, což se jí může vymstít. I drobné překročení zákazu může přinést velký trest. Vzpomeňme jenom na Růženku, co se stalo, když neposlechla zákaz rodičů. No ale nezoufejme. Tak jako za Růženkou přišel princ, který ji svým polibkem probudil, tak i Rozárce zase vysvitne sluníčko.

O Rozárce můžeme říct, že bude výrazná osobnost. Už od narození bude potřebovat mnoho stimulů zvnějšku - např. barevné či hudební hračky. I když je možné, že si přítomnost ostatních nebude vynucovat, rozhodně je žádoucí, aby se jí někdo věnoval - mluvil na ni, četl pohádky (hlavně ty, které končí šťastně - "a žili šťastně a spokojeně až do smrti"), povzbuzoval ji ke kreslení, malování a rozvíjení citu pro barvy. Jak povyroste, bude se ráda pohybovat venku, mimo svůj domov. Pravděpodobně bude ráda navštěvovat školku i školu, kde bude dost dětí, mezi kterými může vyniknout, zazářit. Určitě ocení i různé narozeninové párty, mikuláškou besídku a jiné společenské události. Teprve v průběhu dětství a dospívání se bude více zaměřovat i sama na sebe (svoje nitro, tělo, myšlenky), bude zakořeňovat a budovat si zázemí (např. pro ni začne být důležitý domov a její vlastní pokojíček) a postupně je třeba, aby se naučila spolupracovat i s druhými lidmi. Víme přece, že princezny bývají občas tak trošku sobecké a namyšlené a spolupráce s druhými jim někdy prostě nejde. A tady přichází na řadu rodiče, kteří by Rozárku citlivě a s láskou ke spolupráci s ostatními měli vést. Důležité je, aby se dokázala do druhých vcítit, přizpůsobit se, podělit o hračku apod.

Její vnitřní život bude bohatý. Je to velmi citlivé dítě, které je vázané na vztahy a vše si potřebuje prožít. Její emoce budou velmi silné, hluboké a intenzivní. Pokud se jí něco dotkne, pak to pro ni bude velmi důležité a může se tím trápit velmi dlouho. Svoje emoce však nebude většinou dávat najevo, takže bude velmi těžké rozpoznat, co vře pod povrchem. Nebude příliš náchylná k pláči a pokud už bude brečet, tak tiše v koutku, aby to nikdo neviděl. Své city bude mít raději "pod kontrolou", mohou se objevit problémy s vyjádřením své emocionální přirozenosti. Na své okolí tak může působit velmi uzavřeně a necitlivě. Většinou se nebude příliš svěřovat druhým, maximálně nejbližšímu příteli. Pro rodiče tedy může být velmi těžké se dovtípit, co momentálně prožívá nebo čím se trápí. Proto mohou nechtíc její citové potřeby přehlížet, protože se zdá, že žádné nemá. Je velmi důležité, aby s Rozárkou rodiče již velmi brzy začali mluvit o citech. Čím více jí budou její pocity působit bolest, tím méně bude ochotná je sdělovat. Bude se snažit nepříjemné vzpomínky potlačit, což by mohlo mít různé negativní následky (např. deprese, ale třeba i výbuchy zuřivosti a v dospělosti potom problémy s partnerskými vztahy). Především, když pro ně skončí nějaký vztah (ať už se jedná o nejlepší kamarádku ve třetí třídě nebo prvního kluka v pubertě), je to pro ni zdrcující a bolestná zkušenost a bolest proniká hluboko do nitra a působí mučivou ránu. Její potlačení by mohlo být sebezničující. Proto je nutné již u dítěte nalézt účinný způsob, jak ventilovat bolest. Se zraněným dítětem se pomazlete, může pomoci masáž nebo koupel. K osvobození uzavřených citů lze také použít hudbu, kreslení či malování, které může být dobrým způsobem sebevyjádření. Pokud se uzavře do sebe, bude později velmi obtížné ji změnit.

U vnitř bude Rozárka poměrně nejistá, i když navenek může působit velmi sebevědomě. Odvaha a smělost často bude jen zástěrkou, za kterou se bude skrývat vnitřní nejistota a strach. Pro Rozárčin citový život je proto potřeba řád a pečlivě naplánovaný životní styl. Lhostejnost a nezodpovědnost dospělých by jen podrývala její jistotu. Pravděpodobně bude dávat přednost jasnému, předvídatelnému rozvrhu, ve kterém panuje řád. Je třeba jí dát najevo, že ji druzí respektují. Potřebuje cítit zodpovědnost, může se například postarat o své mladší sourozence nebo nabízet rodičům dobrovolně svou pomoc. Potřebuje se také brzy naučit přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy. S přijímáním zodpovědnosti by mohla mít potíže, mohla by hledat nějakého obětního beránka (To ne já, to někdo jiný.) Rovněž by se mohly objevit potíže s rozhodováním. Proto je třeba vést dítě k rozhodování již od malička (např. co si dítě vezme na sebe do školky, co si dá k snídani atd.). Rodiče by neměli být zklamaní tím, že je rozhodování pomalé a nejisté a především by neměli dělat všechna rozhodnutí za dítě. Pokud se dítě již rozhodne, měli by ho v jeho rozhodnutí podporovat a pomoci mu, aby na svém rozhodnutí trvalo. Vzhledem k vnitřní nejistotě je rovněž důležité, aby se dítě stále nesrovnávalo s ostatními.

Může mít sklon ke strachům (často bezdůvodným), které ji mohou doslova paralyzovat (nebude schopna se bránit ve chvílích nebezpečí). Reakce pak může být neadekvátní dané situaci. Nemusí se vůbec jednat o situaci, která ohrožuje její život, ale může se do podobného stavu dostat i v situaci, kdy se jí např. rodič vyptává, proč dostala špatnou známku ve škole. I v případě, že bude situaci zažívat opakovaně, nestane se vůči ní imunní. Je proto třeba zbystřit, pokud dítě působí zaraženě a strnule - pravděpodobně bude mít nějaké problémy, o kterých se bojí nebo nechce mluvit. U Rozárky se mohou objevit i noční strachy nebo děsy. Její strachy a úzkosti mohou být neopodstatněné, většinou vycházejí přímo z podvědomí. Může se bát být doma večer sama, může mít strach ze tmy či z něčeho zlého. Pokud se bude např. bát sama doma, rozhodně ji samotnou nenechávat, dokud na to nebude připravena.

Rovněž může mít strach z opuštění současné situace (ze změny), čímž ji ostatní mohou citově vydírat. V dospělosti proto může mít sklon podléhat citovému nátlaku (případně ho sama provozovat). To by mohlo vést k pocitu, že není a nikdy nemůže být milována. Vztahy proto může prožívat jako velmi bolestné a zraňující. Je třeba ji naučit, že pokud se v nějakém prostředí nebo s lidmi necítí dobře, je nutné provést nápravu a nehrát si na mučedníka. Když se dítě prosazuje, mělo by získat kladnou odezvu a cítit se dobře, což mu pomůže najít emoční stabilitu a bude také lépe zvládat i náročnější životní situace. (Pozor - může si potom na rodičích a zvláště matce vynucovat, co uzná samo za vhodné.) Pokud by však získávala od okolí vždy nepříznivou odezvu, stáhne se do sebe a uchová si v paměti spíše ty horší prožitky. Byla by pak velmi zranitelná a měla by strach vyjadřovat své emoce, aby za to nebyla nějakým způsobem trestána.

R ozárka bude mít ráda pěkné prostředí. Jako dítě bude ráda pozorovat své okolí z nějakého vyvýšeného místa. Vždyť přece princezna potřebuje svůj "trůn". Z hraček bude mít v oblibě hudební nástroje a všechno, co vydává zvuky, kostky, váhy, hračky, ve kterých je něco ukryté, případně hlavolamy. V pozdějším věku jsou pro ni výborné mikroskopy či chemické soupravy, které pomohou při zkoumání života. Ráda bude pozorovat, jak něco roste, případně se přeměňuje (např. semínko v rostlinku, kukla v motýla atd.) Budou se jí líbit výlety do jeskyní a krasů. Rovněž hudba jí nebude cizí, v oblibě bude mít zvlášť lyrické písničky, které bude ráda zpívat. Vzhledem k tomu, že bude mít pravděpodobně dobrý hudební sluch, nemělo by to pro rodiče být takové utrpení Naopak by bylo vhodné nechat ji hrát na nějaký hudební nástroj. Také jí mohou těšit návštěvy galerií, muzeí a koncertů či účast na uměleckých festivalech. Pokud bude právě šťastná a bude dělat něco, co jí baví a zajímá, důrazně doporučuji, neúkolovat ji povinnostmi. (Např. Ty si tady hraješ a ještě nemáš umyté nádobí. Běž to hned udělat.) Mohlo by se velmi lehce stát, že se nebude umět radovat ze života, protože bude mít pocit, že se vše vždy pokazí. Nebo ji bude pronásledovat pocit, že by měla dělat něco užitečnějšího než si užívat apod.

Jako možnosti tvůrčího projevu se u Rozárky nabízí poezie či próza nebo herectví. Mohou ji vzrušovat tajemné příběhy, science fiction či psychologická dramata. Mohou jí zajímat i horory a napínavé filmy, třebaže ji mohou lekat. Rozhodně bude mít hodně zájmů a budou ji zajímat různé věci z různých oborů. Může mít návrhářské nadání, které se často projeví už v raném věku. Rozhodně nesmíme zapomenout na již zmíněnou hudbu či malování. Přestože pravděpodobně bude umělecky nadaná, může se ve svém tvůrčím vyjádření cítit velmi nejistě a může se cítit velmi zranitelně, když se má o své umělecké nadání podělit s ostatními a předvést je na veřejnosti. Její výtvory se přece nemusí ostatním líbit. Pocity méněcennosti by mohly zablokovat její tvůrčí schopnosti. V tomto je tedy nutná podpora rodičů, která vede k větší svobodě projevu. Rodiče by měli dítě povzbudit a pomoci mu překonat ostych a plachost. Rozhodně by neměla být kritizována, když se jí něco nepovede.

Co se týče celkové energie, tak to podle všeho bude velmi energické, živé a pohyblivé děvčátko, kterého bude všude plno a rozhodně nebude sedět někde v koutě. Občas (především při tranzitech) by se mohly objevit drobné energetické výkyvy. Jejich příčinou by mohla být mimo jiné biochemická nerovnováha v těle spojená s krevním cukrem (podrážděnost, hyperaktivita či netečnost) - tento problém lze většinou upravit pouhou změnou stravy. Dítě by mělo jíst častěji v malých dávkách, omezit cukr a bílou mouku, přidat čerstvé ovoce, oříšky a čerstvě připravené džusy.

Přestože bude hodně energická, rozhodně nebude žádný velký sportovec. Ale protože sport je zdravý a navíc v jejím případě bude třeba trochu modelovat postavu, měli by ji rodiče k nějakému sportu vést. Bude mít silnou především horní polovinu těla - mohly by jí jít míčové hry např. ping pong, případně vodní pólo (jako mamince). Spodní polovinu těla, především nohy bude mít trošku slabší, proto by bylo vhodné je posilovat. Rozárku by mohla bavit především jízda na odrážedle, tříkolce a později samozřejmě na kole. Sama by nejspíše dala přednost "vzdušnějším" či "duchovnějším" nebo by se dalo říci i "umělečtějším" druhům sportu např. tance (společenské, na ledě, balet), jóga, tchai ťi, atd.

R ozárka bude mít velkou duševní energii. Ve škole jí půjde, na co sáhne. Bude mít přírodovědný talent, je zkoumavá a měla by vynikat zejména v oborech jako je chemie nebo fyzika, protože potřebuje přijít na pravou podstatu věcí. Možná bude fascinována lidským tělem a postupy, které je mohou uzdravit. Může projevovat zájem o anatomii, medicínu, farmacii. Rovněž bude mít zvýšenou slovní zásobu a dobrý tok myšlenek, což znamená, že by měla být úspěšná jak v průběhu školního procesu, tak později i v zaměstnání. Bude obdařena jazykovým talentem, takže bude prospívat i v humanitních oborech. Neměla by mít problém s používáním cizích jazyků. Vzhledem k její fantazii by se mohla stát i tlumočnicí nebo spisovatelkou. Při učení u Rozárky bude převažovat zvuková paměť - proto doporučuji učit se nahlas, využívat různých zvukových nahrávek atd. Rovněž si může dávat do souvislosti myšlenky nebo témata s určitými pocity. Při učení pomůže vlastní prožitek.

Jedna z věcí, která by jí mohla činit problémy ve škole, bude její jistá roztěkanost. Nemusí totiž vnímat to, co jí ostatní (učitelé, rodiče) říkají, pokud se na to přímo nesoustředí. Od malička může působit zasněně, protože se utíká do svého vlastního světa - do říše snů představ, fantazií a úniků, který je velmi bohatý. I z tohoto důvodu bude občas vyhledávat samotu. Po návratu ze školy bude potřebovat mít svůj klidný koutek, ve kterém se bude moci ponořit do svého světa a na to, co je kolem na chvíli zapomenout. Dobrý pro ni bude pobyt v přírodě nebo u vody, výborný pobyt u moře (pro schopnost splynutí s velkým celkem). Rodiče musí Rozárku naučit chápat rozdíl mezi hmotnou realitou (skutečností) a fantazií a iluzemi.

Její myšlení může být velmi subjektivní. Může často měnit své názory podle své momentální nálady, podle toho s kým jedná a co k němu právě cítí. Bude vnímavá zejména k bolestným tématům, ať už se týkají jí samotné nebo druhých a to právě proto, že se často vidí v kůži toho druhého, kterému se děje nějaká nespravedlnost. Pokud ji chceme k něčemu motivovat, je třeba dát nějaký citový impuls a to ve formě něčeho hodně příjemného nebo naopak nepříjemného, protože je vnímavá zejména ke krajním prožitkům. Svoje názory bude ochotně předávat dál a poučovat a kritizovat třeba i rodiče. Nebude se bát přijít věcem na kloub a pátrat i po záležitostech, které k jejímu věku nepřísluší.

Co se týče jejího zdravotního stavu je důležité brát v potaz její náročný emocionální život. Proto i její zdraví bude výrazně souviset s její citovou stabilitou. Rozhodně jí nebude svědčit dlouhodobý tlak a stres. Je třeba dávat pozor na nervový systém - zejména po očkování - časem by mohlo dojít k jeho poškození. Z tohoto pohledu je vhodná pravidelná detoxikace organismu (i několikrát za rok). Rovněž je nutné vyhýbat se hlučnému prostředí, protože to její nervovou soustavu značně zatěžuje. Důležité je také zajistit vhodný pitný režim (při nedostatku tekutin by mohla trpět bolestmi hlavy) a také preventivně bránit prochlazení kloubů (v pozdějším věku možné problémy - např. revma) a také močového měchýře. Je dobré ji už od malička udržovat v suchu a teple. Rodiče by měli také dbát na dostatek "správného" pohybu, neboť se mohou objevit i problémy s kostrou nebo páteří (např. skolióza). Dobrou zprávou je, že nebude přímo úrazový typ, i když samozřejmě v období nepříznivých tranzitů by se nějaký ten úraz stát mohl.

O ba rodiče hrají pro Rozárku velmi důležitou a významnou roli. V matce vidí Rozárka člověka, který stanovuje přísná pravidla (což Rozárce vyhovuje, přináší jí to pocit jistoty). Matka představuje kontrolu, organizaci, řád a vytrvalost. Pro dítě působí matka jako silná, přitažlivá a vševědoucí bytost, taková "superžena". Dítě cítí tlak, aby se stalo něčím víc, než jen člověkem. Pozor, aby dítě neztratilo svoji vlastní osobnost. Matka by se měla snažit o otevřenou komunikaci (především, co se týká citů a emocí dítěte; komunikace v ostatních směrech by pro ně měla být velmi snadná) a poskytnout dítěti příležitost k uplatnění vlastní síly již v prvních letech života. Pozor na to, aby si matka prostřednictvím dítěte nerealizovala své umělecké fantazie. Je třeba podpořit osobitost dítěte.

V otci bude Rozárka nejspíše vidět optimistického a nadšeného člověka. Otec bude velice štědrý (pozor, někdy tak může nahrazovat nedostatek věnovaného času spoustou materiálních věcí). Dítě si může otce příliš idealizovat, není schopné ho vidět v reálném světle. Z tohoto pohledu je důležitý především čestný a přímý vztah mezi otcem a dítětem. Dítě může mít pocit, že otec stojí jaksi stranou všeho dění, případně se v rodině stabilně nevyskytuje.

Až Rozárka vyroste, bude mít přirozený talent stát vždy uprostřed dění, mít informace ze všech stran a přehled o všem, co se děje. Nejspíše bude mít snahu všem pomoci, což nedopadne vždy dobře. Může se stávat, že nedodrží svoje sliby, protože to jednoduše nestihne. Nejspíš si bude myslet, že má vždy pravdu a "bohužel" pro ostatní ji často také mít bude. Bude mít vážnější povahu a smysl pro černý humor. Navenek bude působit jako silná, optimistická žena se smyslem pro pořádek a disciplínu, která se nenechá vláčet emocemi. My ale víme, že uvnitř je romantická, citlivá a zranitelná. V životě bude upřednostňovat smyslové prožitky - hudbu, vůně, květiny, zkrátka vše, co dělá atmosféru. Velmi důležitý pro ni bude sex, ale pozor. Ze strany rodičů je velmi důležitý otevřený a kladný přístup k sexu. Pokud by rodiče sexualitu potlačovali, bylo by velmi pravděpodobné, že by Rozárka jejich postoj převzala. Mohou ji lákat i cesty do zahraničí a poznávání cizích zemí a kultur. V práci bude úspěšná, bude spíše takový tahoun, který uvádí věci do pohybu, bude mít schopnosti objevovat nové možnosti a dokáže jít za svým cílem. Problémem by mohlo být zdárné dokončování načatých věcí (opět návod pro rodiče, na co si dát při výchově pozor). Peníze u ní v životě nebudou na prvním místě, přesto je pravděpodobné, že si vybere dobré zaměstnání s dobrým platovým ohodnocením a neměla by finančně strádat. Pokud bude zaměstnání čas od času měnit, tak nejspíše z důvodu kariérního růstu.

Jedním z úkolů, se kterým se během života bude muset vypořádat, je nalezení rovnováhy mezi soustředěním se na sebe a věnování se druhým lidem. Je důležité, aby si uvědomila vlastní schopnosti, možnosti a vynikla v oblastech či oborech, ve kterých je dobrá. Rozhodně by neměla bezdůvodně ustupovat před druhými, neměla by se bát prosazovat vlastní názor. Měla by ukázat druhým, že má svou vlastní hodnotu, díky které by ji měli respektovat. Na druhou stranu by se měla naučit spolupráci s ostatními, vnímat to, co chtějí či potřebují. Věnovat druhým lidem více času a pozornosti, dělat kompromisy a naučit se žít obklopena druhými lidmi v souladu s harmonií. Součástí tohoto úkolu je i budovat a udržovat partnerský vztah. Měla by poznat, že i druzí lidé jsou stejně hodnotní jako ona a mají své kvality, které i jí samotné mohou rozšířit obzor a hodně ji naučit.

D ruhým neméně těžkým úkolem, je zvládnutí "boje" mezi dvěma světy - tím smyslným, pudovým a tím rozumovým lidským. Jedna její část touží po radovánkách a bezstarostném životě a ta druhá po rozumu a rozumném chování. Bude mít silné nutkání vytrhnout se všem omezením a dosáhnout opravdové osobní svobody. To může znamenat i odmítání pravidel a norem společnosti - zde je důležité o pravidlech debatovat a vysvětlovat. Na základě přísunu nových informací a svého úsudku dokáže většinou dítě pravidla přijmout. Důležité je pozitivní myšlení a život v souladu s pravidly.

Pravděpodobně v životě učiní spoustu chyb, avšak bude schopna je rozpoznat, případně je napravit a již neopakovat. Důležité je, aby se vrátila včas k zásadám a ke stálosti. Pokud k nápravě dojde včas je většinou úspěšná. Bylo by dobré, aby měla nějaké bezpečné místo, kam se může vrátit či opakovaně vracet - v útlém věku určitě k rodičům, později třeba k dobrým přátelům.

Milá Rozárko, přeji Ti hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. Drž se.

A rodičům? Těm přeji dostatek lásky, sil a pevné nervy při výchově jejich malé princezničky.