ASTROTERAPIE

Co si představit pod pojmem astroterapie?


Při své práci vycházím z předpokladu, že život člověka (včetně jeho pocitů, myšlení a konání) ovlivňují tři základní roviny a to každá z jedné třetiny. První rovinu můžeme nazvat NEBE (nebo také osud, karma, štěstí, ...). Jedná se zkrátka o to, co jsme dostali do vínku ve chvíli, kdy jsme přišli na svět. Tuto rovinu představuje horoskop, a pokud jej chceme řádně prozkoumat, přichází na řadu ASTROLOGIE. Druhou rovinu představuje ZEMĚ. Máme na mysli prostředí, které nás obklopuje a především to, jak na nás působí. Ke slovu se dostává FENG SHUI. Poslední neméně důležitou rovinou je ČLOVĚK, jeho myšlenky, pocity a aktivity. Hovoříme zde o osobním rozvoji člověka. Zde již existuje celá řada možností, jak s ním pracovat, PSYCHOTERAPIÍ počínaje a různými vzdělávacími semináři a kurzy konče.

Při konzultacích s klienty se snažím propojit všechny tři roviny a naše společná setkání nazývám ASTROTERAPIÍ.

Výhodou ASTROTERAPIE oproti například psychologii je fakt, že s astroterapeutem nemusíte absolvovat celou řadu sezení, než klienta pozná a zjistí co je jeho problémem. Většinou stačí pohled do horoskopu a krátký cílený rozhovor. A poté již následuje společná práce zaměřená především na pochopení sama sebe.


Proč lidé navštěvují astroterapeuta?

Důvody jsou v podstatě pouze dva. Buď je trápí nějaký konkrétní problém či problémy. Nebo mají potřebu poznat sami sebe a začít na sobě pracovat. Přestože jsou důvody rozdílné, práce s klientem je velmi podobná a pokud se vše podaří, odchází od astroterapeuta sebevědomý a spokojený člověk.


Řešení problémů

Nejčastěji vyhledávají lidé pomoc v okamžicích, kdy je trápí nějaký problém. Je to naprosto přirozená a pochopitelná reakce a zrcadlí se v ní snaha problém vyřešit, pochopit a nenechat se jím převálcovat, případně poučit se do budoucna a neopakovat dokola stále stejné chyby.

Jedná se o problémy vztahové (ať již jde o vztah k partnerovi, rodičům, dětem, přátelům, či kolegům v práci), zdravotní (tyto problémy často výrazně ovlivňují život člověka a naopak přístup člověka k životu může zásadním způsobem ovlivňovat jeho zdravotní stav), finanční (v domácnosti i podnikání) a jiné.

Často k astroterapeutovi přivádí člověka i nutnost rozhodnout se o něčem důležitém (na jakou školu by mělo moje dítě jít, kterou nabídku zaměstnání si mám vybrat, ...) nebo potřeba zvolit správný termín (svatby, začátku podnikání, koupě nebo prodeje nemovitosti, stěhování, ...).

Cílem astroterapie není přímo předpovídat budoucnost (přestože to astroterapeut částečně dokáže), cílem je naopak sebepoznání člověka a možnost s pomocí tohoto sebepoznání svoji budoucnost aktivně ovlivňovat, případně měnit.

Osobní rozvoj

Druhou "skupinou" jsou lidé, kteří se zajímají o vědy jako je astrologie, feng shui a obecně o práci s energiemi. Chtějí s jejich pomocí poznat sami sebe, případně se dále rozvíjet, učit novým věcem, vstřebávat nové informace, které by jim mohly život učinit plnějším, zajímavějším a smysluplnějším.

Většina z těchto lidí nemá konkrétní problém, případně ho nedokáže popsat. Možná jen mlhavě cítí nějakou nespokojenost s dosavadním životem. Mohou cítit, že jim "něco" brání posunout se dále, dosáhnout výše na pomyslném žebříčku duchovního rozvoje.

V tomto případě může být pohled "zvenku" velmi přínosný. A přestože většinu informací, které klientovi astroterapeut sdělí, již svým způsobem klient ví (kdo jiný by ho měl znát lépe než on sám?), dochází během terapie k uvědomění si souvislostí, které člověku dosud unikaly, k pochopení proč v určitých situacích reaguje určitým způsobem. A pak přichází na řadu otázka, zda je s tímto svým jednáním spokojen (dochází k jakémusi sebepřijetí) nebo to není úplně to pravé ořechové (pak lze případně pracovat na změně).